Převést stránky na vylepšené řešeníZjistit více

Hlavní stránka - aktuality

stránky jsou optimalizované pro prohlížeč Internet Explorer - k plnohodnotnému zobrazení obsahu stránek potřebujete prohlížeč pdf souborů - například volně dostupný Adobe Reader firmy Adobe

_________________________________________________________________

Vítejte na našich stránkách                                                                                   najdete zde informace o farnostech :                         

 • Postřelmov   ( Sudkov, Chromeč )
 • Lesnice         ( Leština, Brníčko, Kolšov, Strupšín )   
 • Dlouhomilov  ( Hrabišín )                                                        

Farnosti spadají do děkanátu Zábřeh.

_______________________________________________________________________

 

Pátek, 13. 1. 2017, svátek má Edita, zítra  Radovan blueboard.cz

 

Aktuality

_______________________________________________________________________

Videomyšlenka na dnešní den + archív předešlých videomyšlenek

_____________________________________________________________________________________________________

Mše sv. můžete sledovat na počítači online zde: Mšeonline

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Bohoslužby se opět konají podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Je však omezen počet účastníků podle stupně ProtiEpidemiologskéhoSystému (stupeň/účastníků - 1/100, 2/50, 3/30, 4/20, 5/15) Ti, kdo mají napsaný úmysl mše sv., prosím, ať potvrdí, že chtějí mít mši svatou. Rodina, která má úmysl, bude doplněna dalšími účastníky do povoleného počtu. Ti, kdo se chtějí zúčastnit bohoslužby, ať se, prosím, nahlásí: tel. 583 437 113, 732 430 578
Na nástěnce farního kostela v Postřelmově a v Lesnici jsou uvedeny obsazené a volné úmysly bohoslužeb.

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

www stránky - Arcibiskupství Olomoucké

__________________________________________________________________________________________________

     

                    Petice proti Istambulské úmluvě                         Petice na podporu manželství

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Mše svatá

 • Účasť na svätej omši bude ti najväčšou útechou v hodine tvojej smrti.
 • Na osobný súd si nesieš so sebou každú svätú omšu a tieto budú tvojimi orodovníkmi.                       
 • Každou svätou omšou, vypočutou vlastnou mierou horlivosti, viac-menej môžeš umenšiť svoje dočasné pozemské tresty.
 • Prítomnosťou na svätej omši najväčšmi preukazuješ svoju oddanosť svätému Človečenstvu Pána Ježiša.
 • Svätá omša nahrádza mnoho tvojich zameškaní a nedbanlivostí.
 • Svätá omša zmaže tvoje odpustiteľné hriechy, z ktorých si sa nikdy nevyspovedal.
 • Zlý duch má menšiu moc nad tebou.
 • Horlivým počúvaním svätej omše poskytuješ čo najviac pomoci dušiam, trpiacim v očistcovom ohni.
 • Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné obetovanie inými za teba po tvojej smrti.
 • Zachrániš sa pred mnohými nebezpečenstvami a nešťastím, ktoré by si ináč neobišiel.
 • Každá svätá omša ti získava novú a novú slávu v nebi.     
 • Prítomnosťou na svätej omši skracuješ očistcové trápenia, ktoré ináč na teba čakajú.
 • Vo svätej omši si účastný kňazského požehnania a ktoré Boh potvrdzuje aj v nebi.
 • Počas svätej omše kľačíš medzi armádou anjelov, ktorí s bázlivou úctou sú prítomní na Božskej obete.
 • Zo svätej omše si nesieš domov Božie požehnanie, účinné aj na tvoje hmotné záležitosti.Sv. Faustína ( s cirkevným schválením )

_______________________________________________________________________________________

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. (1 Tim 2,1-2)

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Podpořte petici proti legalizaci potratů a eutanázie na celém světě

_____________________________________________________________________________________________________

Karel Muller st. - Postřelmovské zvony

____________________________________________________________________________________________________

Karel Muller st. - postřelmovák

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Návod na ochranu, úspěch a pomoc v životě - FUNGUJE TO !

O důležitosti modlitby svatého růžence a o její síle vypovídají také zaslíbení daná svatému Dominikovi a blahoslavenému Alanu de la Roche.
Zde jsou:

1. Kdo mi bude věrně sloužit recitováním posvátného růžence, obdrží mimořádné milosti.
2. Slibuji svou zvláštní ochranu a veliké milosti všem, kdo recitují můj růženec oddaně.
3. Růženec bude velmi mocnou zbraní proti peklu. Zničí neřest, osvobodí od hříchu a rozptýlí bludy.
4. Růženec způsobí, že ctnost a dobrá díla budou vzkvétat, a získá lidstvu nejhojnější Boží milosrdenství,
nahradí v srdcích lásku ke světu láskou k Bohu a povznese lid, aby toužil po nebských a věčných dobrech. Ó, jak jen se duše tímto prostředkem posvětí!
5. Ti, kdož se mi skrze růženec svěří, nezahynou.
6. Ti, kdo budou recitovat můj růženec zbožně a rozvažovat přitom o jeho tajemstvích, nebudou stiženi neštěstím a nezemřou špatnou smrtí. Hříšník se obrátí, spravedlivý poroste v milosti a získá zásluhy pro věčný život.
7. Ten, kdo bude mít pravou oddanost k mému růženci, nezemře nezaopatřen svátostmi církve.
8. Ti,kdo věrně recitují růženec, budou mít za svého života i ve smrti světlo Boží a velké množství jeho milostí. V okamžiku smrti budou mít účast na zásluhách svatých v ráji.
9. Rychle osvobodím z očistce duše, jež jsou oddané mému růženci.
10. Pravé děti mého růžence se budou v nebi těšit veliké slávě.
11. Oč v růženci požádáš, to održíš.
12. Všichni, kdo propagují posvátný růženec, obdrží ode mne pomoc ve svých potřebách.
13. Od svého božského Syna jsem získala, že všichni obhájci růžence budou mít během svého života a v hodině smrti za své přímluvce celý nebeský dvůr.
14. Všichni, kdo recitují růženec, jsou mé děti a bratři a sestry mého jediného Syna Ježíše Krista.
15. Oddanost mému růženci je velikým znamením předurčení.

 Imprimatur: +Patrick J. Hayes, D.D., newyorský arcibiskup   

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Závažné skutečnosti o okultním pozadí rockové a metalové hudby - audio

 

a také vzácná kniha: CHCEME JEN TVOJI DUŠI
Ulrich Bäumer
Rocková scéna a okultismus – fakta a souvislosti

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

Důležité - Pomozte prosím !

Pomoc pro starší paní, která se ocitla ve velmi těžké životní situaci. A jak už to bývá, na řešení je sice sama, ale ještě má na krku další.. Byla zahájena různá jednání z naší strany ( Fatym ). Nechali jsme vše přezkoumat i advokátní kanceláří a i když ji nyní hrozí vystěhování z vlastního domu, je možno tento dům ještě vyplatit a to za původní nenavýšenou cenu, více...

Kdo může a chce pomoci ať svůj příspěvek pošle na číslo účtu 107-4841870287/0100. Je nutno uvést v.s. 201304

_____________________________________________________________________________________________________
 

image  A co ty, modlíš se růženec ???

   Přísliby Panny Marie těm kteří se modlí růženec

________________________________________________________________________________________

Citát:

Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici a také ve službě, kterou vykonávám psaným slovem. V člověku milujícím lidskou lásku se rodí také živá potřeba napnout všechny síly pro krásnou lásku. Láska je totiž krásná.
                                                                                                                           Jan Pavel II., Překročit práh naděje

___________________________________________________________________________________________________________

imagePo létech znovu ke zpovědi - aneb jak na to

Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní „marnotratní synové“ navracející se z dálky, kteří se chystají ke smíření s Bohem po létech nebo desetiletích…


 

Blahořečená Chiara Luce Badano - svědectví všem lidem

Chiara Luce svým vrstevníkům a kamarádům napsala dopis: "Mladí jsou budoucnost. Já už nemůžu běžet, a proto bych vám chtěla - jako na Olympiádě - předat pochodeň,. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře využít."

                           

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

   

Třetí fatimské tajemství                         Svědectví o škodlivosti Homeopatie

_____________________________________________________________________________________________________________

       

1. sv.přijímání - Postřelmov 1993                 Posolstvo Zviru                                                   Matka všech národů

________________________________________________________________________________

      

 Co bude s tebou jestli zítra zemřeš ?           Můj Král                                                                Litmanová

_________________________________________________________________________________________

      

 Zjevení Panny Marie                                          Strážca hory                                                       Ďábel - Posedlost zlem

___________________________