Adopce srdce

 


 

Adopce srdce   ( nadační fond Maitri http://maitri.jinak.cz )

V naší farnosti již od roku 1997 funguje solidární akce Adopce srdce (adopce na dálku) Adoptovanými jsou děti z Afriky (Rwanda), celá tato aktivita u nás  začala v roce 1997, touhou pomoci sirotkům kterých je v Africe moře (nejen tam)
Jednou se mi dostal do ruky leták nadace Maitri - solidarita s chudými třetího světa. Tam byla výzva přispívat na dálku na jednoho sirotka , náklady ročně činily  asi 6000 korun, což mi přišlo dost na můj roční rozpočet. Nechtěl jsem se vzdát myšlenky a zůstat lhostejný, současně jsem ale nechtěl jen tak pro klid duše přispět nějakou korunou a zapomenout. Po nějakém dni přemýšlení, mě napadlo co kdybychom se na ty sirotky ve farnosti skládali, například 10 lidí na jedno dítě. To by znamenalo 600 korun ročně přispět. Uvědomil jsem si že tohle už je reálné pro každého, jen se mi ještě nezdálo jen tak přijít a říct, hele dejte 600 korun teď na sirotka.
Dalším nápadem bylo rozdělit tuto částku na čtyři čtvrtiny, tedy 150 korun na jedno čtvrtletí. To už je opravdu schůdná cesta, byl můj závěr. Podpořil jsem vše modlitbou a zkusil oslovit první dobrodince. Tehdy jsem si řekl, kéž by jsi Pane alespoň těch deset dal... A on dal.
Co se stalo v následujících týdnech, jsem opravdu nečekal. Začali chodit další a další i sami, chtěli zapsat a přispívat. Netrvalo dlouho a bylo už 20 lidí, po čase už třicet, tak jsem požádal pana  Rndr Josefa. Kuchyňu z nadace Maitri aby nám přidělil další sirotky, tedy už byli 3 !!! Byl a je to důkaz jak dobré věci Pán podpoří když člověk přidá svou touhu a snahu tvořit něco dobrého pro pomoc bližnímu.
V minulosti jsme přispívali na  Moniku, Nikol, Alexise a Furahu, jejich věk je nyní mezi 20 až 24 roky. ( fotografie )

 

                    

Současnost
Počet lidí přispívajících je dnes čtyřicet, přispívají na čtyři sirotky.

1. Marie
2. Nicole
3. Birihanze
4. Furaha

Chtěl bych požádat každého, komu není lhostejné utrpení druhých - pokud může, aby se zapojil také. 150 korun za jedno čtvrtletí není nic těžkého ve srovnání s tím jak bolestivé věci musí tyto děti snášet. Dělejme si dobré skutky v Nebi.
                                                                                                                                                               (zdroj B.P)

Kontakt:  (informace přihlášky)
redakce.web@seznam.cz  

                                                              

                                                                  drastické záběry bídy