Modlitba

 


 

Modlitba je základním stavebním kamenem duchovního života věřícího člověka. Kdo se dnes nemodlí Nemůže obstát v pokušeních a nástrahách dnešní doby. To je holá realita ne názor.
Modlitba je jako dýchání, když člověk přestane dýchat umírá…

Existuje mnoho modliteb a úmyslů, člověk někdy říká, Pane tohle vše se nedá modlit. Každý by si měl vybrat co je mu blízké, nebo k čemu cítí poslání se modlit.
Pán Ježíš a Panna Maria nás mnoho let žádají naléhavě, abychom se modlili konkrétní modlitby, tyto modlitby by měli být jakýmsi minimem denní modlitby každého člověka.
Dovolil jsem si sestavit seznam těchto modliteb a nazvat jej -

 

Denní modlitební minimum věřícího křesťana

Ranní modlitba                                     ( vlastními slovy )         

Anděl Páně    

Modlitba před každým jídlem

Večerní modlitba                                  ( vlastními slovy )

Korunka k Božímu milosrdenství                                                                                                                 Pán Ježíš nás žádá skrze sestru Faustýnu k denní modlitbě korunky k Božímu milosrdenství ideální je v 15:00h

Růženec Panny Marie                         ( alespoň jeden )                                                                       Panna Maria žádá na různých místech zjevení, abychom se modlili všechny tajemství růžence každý den a rozjímali o nich        

Zasvěcení P. Marii                                                                                                                                                na přání P.Marie se máme denně zasvěcovat jejímu Neposkvrněnému Srdci

Svatý Michaeli

Andělé Boží

K andělu strážci

Modlitba za svatého otce                     ( cokoliv )

Modlitba k záchraně lidstva                 ( k Matce všech národů )

Modlitba Dvou Srdcí lásky   -   Leták k tisku

Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Různé modlitby

Moc kněžského požehnání

_______________________________________________________________________________________________________
Novény: