Odkazy na články + pdf

 


 

Odkazy na zajímavé články 

________________________________________________________________________________

Otevřený dopis české lékařky k návrhu zákona o eutanázii

Články o Halloweenu

Odhalení Irské "vyzionářky Božího milosrdenství"

Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář

Vrah P. Kubíčka prosí o odpuštění

Myšlenky sv.Jana Boska

Kdo se neklaní Bohu, začne se klanět zlu

Povinnosti dětí k rodičům - P. Antonín Pospíšil

Útok Satana na Českou Charitu

Evropský parlament je posedlý sexuálním životem svých občanů

Pro duchovní růst

Síla žehnání

Třetí světová válka a horší věci? Rozhovor s P. Paulem Kramerem

Třetí fatimské poselství - Vatikánem zveřejněný text 

Proč by křesťané neměli slavit Halloveen

Papež: Je důležité, aby si rodiče se svými dětmi hráli

Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce

Jdi i za mne

V Holandsku propagují mladým lidem nevídaně eutanázii   

Pravda o nitroděložním tělísku Mirena

Papež František: Když odpouštíme, nestáváme se chudšími

Novéna k 32. výročí zjevení Panny Mariev Medžugorje - od 16. června

Ten, který se neměl narodit...

Příběh jednoho žebráka

Papež František: Válka je úkon víry v peníze, v modly

Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima

Křesťan musí odolávat pokušení vměšovat se do života druhých

Jak ďábel útočí na člověka ? Kněz exorcista: Jozef Maretta

Dominik Duka: „Chudá“ církev? Romantická představa

Do Strážnice budou přivezeny ostatky Jana Pavla II

Svatý otec - O duchovní korupci

Jorge mi vždy připomínal oba rodiče

Stav kolem petice proti RU - 486 - zašlete poslední podpisové archy

Svatý Jan Edues - chraň se přijímání na ruku !!!

Postní poselství kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ

Svatá Gemma Galgani

Hudba pekla - ďábel mezi notami  (rock, disko, hip hop, techno, rap, křesťanský rock)

Catalina Rivas - zpověď

Catalina Rivas - Mše svatá  ( doporučuji vytisknout a vzít si na Mši sv. )

Syrští povstalci nejsou oběti tamějšího režimu

Ježíš Maria - pravda bez servítků

Zamyšlení pana Antona Seleckého + cyklus videí o mariánských zjeveních

Bíle oblečený biskup? (2013)

Benedikt XVI.: Přestávám být papež a začínám poslední etapu své pozemské pouti

150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.

Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže

5.2 - Svatá Agáta -  mučednice

Don Bosko - co bychom mohli vědět

Zaslíbení prvních sobot v měsíci

Maria a všední život

Bůh má plán i s tebou

Za Cyrilem a Metodějem s GPS přístrojem v ruce

Demonstrace na obranu tradiční rodiny, v Paříži

Poselství svatého otce nemocným

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013

Dopis ministru zdravotnictví - napiš a pomůžeš také

Prohlášení biskupa Baxanta k tragedii v USA

Několik tipů jak žít každý den z víry

Benedikt XVI. otevírá twitterový účet

Katalog AP - chytré vyhledávání bohoslužeb a kostelů

Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince

Rozhovor s Radovanem Lukavským

Máte strach ze smrti ?

Zastřelili 14 křesťanů

Proroctví svatého Malachiáše

Jak získat odpustky pro duše v očistci

Výročí  biskupa Hloucha

Halloween - festival smrti

Ještě jednou: Halloween a svědectví jedné maminky

Plnomocné odpustky lze letos pro duše v očistci získat již od 25.10 !!!

Odvaha k životu

Modlitební služba v Olomouci pomáhá už rok

Jsme spokojeni s tím co máme ?

Matičko Kristova

Matko, odevzdávám ti svého syna

Na zamyšlení

Plnomocné odpustky v Roce víry

P.Maria nás 54 x varovala před satanem v Medžugorje v poselstvích !

Modlitba k Matce všech národů

Maria Matka všech národů

Andělské chóry

Svatý archanděl Michael

Archandělé Michael, Gabriel a Rafael

Dva roky, osm měsíců a jedenáct dní se stříbrným prstýnkem

Promluvy sv. Jana Maria Vianneye

Modlitba svatého otce Benedikta za oběti útoků 11.9 2001 na WTC

Životopis svatého Matouše

Návštěva svatého Otce v Libanonu

Matka Tereza a pokora

Neporušenost těla po smrti - Svatá Bernadetta Soubirous

Ďábelská taktika

Proč si dnes věřící tak často berou ´nevěřící´?

Jana (Gianna) Berettová - Mollová, matka

Blahoslavená Zdenka Cecílie Schelingová

Jaká má být žena a jaká ne

Majetkové narovnání, reakce ve společnosti a my

Svátost oltářní - eucharistie

Křesťanské ctnosti

O hříchu

Nectnosti - neřesti ( hlavní hříchy )

Blahořečená Chiara Luce Badano

Svatá Filomena 11.8

Lékaři, sestry, vědci doporučují neočkovat

Vypálený otisk ruky sv. Šarbela

Jak naladit tv Lux přes satelit

Marie Julie Jahenny - co se stane v posledních časech

Vzpomínka na O. Slavka Barbariče

Rozhovor - Jiří Zmožek

Uzdravení Ninky

Svědectví vězně Jozefa

Je očkování opravdu přínosem ?

Kdyby mu narostla noha !

Přece toho Boha nemusím rvát všude

Příprava ke svátosti smíření          P.Ing. Aleš Opatrný

O jednotě a lásce k bližnímu

Svatý Maxmilián Mária Kolbe - Rytíř Neposkvrněné

Socha Ježíše Krista v Medžugorje roní záhadně tekutinu

Kolaps moderního světa v plném proudu

Od proroctví k současné realitě

Bože, stvoř mi čisté srdce

Mrtvá a vlažná víra

Snaha o likvidaci tv Trwam v Polsku

Mladá žena Anna - příběh o velkém Božím milosrdenství

Přijímání Kristova Těla na ruku

Neúcta ke Kristu v Eucharistii

Koloidní stříbro

Kdo je Satan skutečně ?

Doba v níž žijeme je mimořádná

Rosa Mystica

Seznamte se - Medžugorje

Naučil jsem se ctít sexuální morálku Církve

Nejsilnější zbraň v našich rukou

Conchita mluví o Varování

Příběh lékařky ze Slovenska - o homeopatii

Oběť matky

Uzdravení paní Němcové

Syn   ( podobenství - výstižné )

Pravdivý příběh   ( příběh jedné matky )