Oprava varhan 2018

__________________________________________________________________________________________________

 

Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali o probíhající generální opravě varhan v našem farním kostele sv. Matouše.

 
Kontakty:
Mgr. Vladimír Jahn, farář, tel. 732 430 578
RNDr. Dagmar Jílková (za ekonomickou radu farnosti) tel. 737 33 88 40
Mgr. Robert Poisl (varhaník)  tel. 732 242 211

_________________________________________________________________________________

Seznam píšťal k adopci (již adoptované píšťaly jsou vyznačeny červenou barvou pole v tabulce a bílým písmem číslic)

Celková částka adoptovaných píšťal k 9.11 2018  je  245 950 Kč

_____________________________________________________________________________________________________

Fotografie Postřelmovských varhan